Terug

Expertises:

In onze vorige nieuwsbrief van 28 januari 2021 informeerden wij u reeds dat de sociale inspectiediensten strengere controles zouden uitvoeren op de naleving van het verplichte telewerk bij ondernemingen.

Vorige week kondigde het Overlegcomité aan nog een versnelling hoger te zullen schakelen in de controles op het verplichte telewerk.

Om dat mogelijk te maken, worden ondernemingen voortaan verplicht om maandelijks mee te delen hoeveel personen er in de onderneming kunnen telewerken.

Online registratietool op het portaal van de RSZ

Sinds zaterdagavond 27 maart 2021 heeft de RSZ op haar portaalsite een nieuwe registratietool gelanceerd waar alle werkgevers - publiek of privaat - vanaf april 2021 de volgende gegevens moeten aangeven:

  • het totale aantal personen in de onderneming per vestigingseenheid. Daarbij dient o.a. rekening te worden gehouden met:
  1. werknemers met een arbeidsovereenkomst, kaderovereenkomst (bv: flexi-jobs) of leerovereenkomst;
  2. uitzendkrachten;
  3. vrijwilligers;
  4. werknemers van onderaannemers;
  5. personen die op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn in de onderneming.
  • het totale aantal personen die een functie uitoefenen die onmogelijk via telewerk kan worden uitgeoefend.

Deze aangifte heeft betrekking op het aantal personen op de eerste werkdag van elke maand en dient uiterlijk op de 6e kalenderdag van iedere maand ingediend te worden. Concreet betekent dit dat alle werkgevers uiterlijk 6 april 2021 voor de eerste keer deze gegevens moeten meedelen. Noteer dus zeker 6 april als eerste deadline.

De sociale inspectiediensten zullen vervolgens deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij de naleving van het verplichte telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in de onderneming aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid dus voortaan moeten kunnen verantwoorden.

Deze maatregel is inmiddels voorzien in het ministerieel besluit van 26 maart 2021 en wordt verder verduidelijkt op de portaalsite van de RSZ.

Heeft u vragen omtrent het verplichte telewerk, aarzel dan niet om ons te contacteren.

DELEN:

Recent nieuws

Nietigheid website

Nietigheid van besluiten in een vennootschap

14/06/2024 - De raad van bestuur/bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn essentiële organen voor de werking van een vennootschap. Hoe deze organen hun beslu...

Lees meer
Informatierechten website

De informatierechten van de aandeelhouder en bestuurder

07/06/2024 - Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben het recht om geïnformeerd te worden omtrent de gang van zaken binnen de vennootschap. Dit spr...

Lees meer