Terug

De bouwsector wordt sinds jaar en dag geplaagd door een hoge graad van (ernstige) arbeidsongevallen.

Om de frequentie van deze arbeidsongevallen in de bouw zoveel als mogelijk te herleiden, spraken de sociale partners in het paritair comité 124 (voor het bouwbedrijf) reeds in het sectoraal akkoord 2021-2022 de ambitie uit om voortaan een verplichte veiligheidsopleiding in de sector in te voeren. Deze ambitie resulteerde op 12 mei 2022 in een nieuwe sectorale CAO die door de sociale partners in het paritair comité 124 werd ondertekend.

Concreet roept de CAO een verplichte basisopleiding veiligheid (t.b.v. minimum 8 opleidingsuren) in het leven, waarvan de precieze inhoud de komende maanden verder zal worden uitgewerkt door de sociale partners. Aangezien de verplichte veiligheidsopleiding voorlopig enkel van toepassing zal zijn op arbeiders van het paritair comité 124, heeft de Minister van Werk nu beslist om ook een wijziging aan het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen door te voeren. De wijziging van dit Koninklijk Besluit moet er volgens de Minister van Werk in bestaan om de verplichte veiligheidsopleiding uit te breiden naar alle arbeidskrachten die werken in onroerende staat op een werf uitvoeren, ook gedetacheerde werknemers of zelfstandigen.

Met de verplichte veiligheidsopleiding timmeren zowel de sociale partners als de Minister van Werk verder aan de weg inzake veiligheidspreventie in de bouw. Tegelijkertijd worden nieuwe bouwstenen gelegd in de (eeuwige) strijd tegen arbeidsongevallen.

Wij volgen deze wijzigingen alvast voor u op en houden u op de hoogte van zodra de CAO in werking is getreden en de wijzigingen aan het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen werden doorgevoerd.

Heeft u vragen omtrent de veiligheidsvoorschriften in de bouw? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Voorkomen van conflicten in vennootschappen website

Voorkomen van conflicten in vennootschappen

02/05/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden Hét instrument bij uitstek in het kader van het voorkomen van conflicten in vennootschappen is de aandeelhouderso...

Lees meer