DLPA

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in

2020

Nieuwsbrief B2 B webinar

Nieuwe onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen vanaf 1 december 2020 - webinar 29 oktober 2020

29/09/2020 - Op 1 december 2020 treedt een opvallende nieuwe reglementering in werking m.b.t. onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (B2B). Hier...

LEES MEER
Vervanging aannemer

Hof van Cassatie versoepelt principes inzake de buitengerechtelijke vervanging van de aannemer

03/09/2020 - Het Hof van Cassatie versoepelde recent de principes inzake de buitengerechtelijke vervanging van de aannemer. Dit betreft de situatie waarbij een bou...

LEES MEER
Nieuwsbrief corona handelshuurlening

De Corona-handelshuurlening nu ook voor de eventsector

26/08/2020 - De voorbije maanden zijn voor veel ondernemers moeilijk geweest. Door de coronacrisis moesten sommige bedrijven verplicht sluiten. Ten gevolge hiervan...

LEES MEER
Meldingsplicht tijdelijke werkloosheid

Opgelet: meldingsplicht vanaf 13 juli 2020 bij tijdelijke werkloosheid overmacht wegens Covid-19

13/07/2020 - Zoals wij reeds meedeelden in onze nieuwsbrief van 1 april 2020 besliste de federale regering op 20 maart 2020 (met retroactieve werking vanaf 13 maar...

LEES MEER
Nieuwsbrief schorsing opzeggingstermijn

Nieuwe wet regelt schorsing van de opzeggingstermijn door corona-werkloosheid

23/06/2020 - Gisteren 22 juni 2020 is in het Belgisch Staatsblad de wet van 15 juni 2020 gepubliceerd die bepaalt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever w...

LEES MEER
Einde tijdelijke opschorting

Einde van de algemene tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen

18/06/2020 - Zoals uiteengezet in een eerder nieuwsbericht, is op vrijdag 24 april 2020 het KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondern...

LEES MEER
Nieuwsbrief tijdelijke opschorting

Algemene tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen gedurende de Covid-19 crisis

27/04/2020 - Op vrijdag 24 april 2020 is KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatre...

LEES MEER
Nieuwsbrief TW corona

(bijkomende) maatregelen in verband met Covid-19 op de tewerkstelling - update

01/04/2020 - In onze nieuwsbrief van 12.03.2020 hebben wij reeds een (eerste) overzicht gegeven omtrent de (preventie)maatregelen die kunnen of moeten ondernomen w...

LEES MEER
Nieuwsbrief overmacht corona

Overmacht door de coronacrisis in contractuele relaties

01/04/2020 - Als een contractspartij haar contractuele verplichting(en) niet nakomt, begaat zij in principe een contractuele wanprestatie waarvoor zij aansprakelij...

LEES MEER
Nieuwsbrief steunmaatregelen corona

Financiële steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

01/04/2020 - Zowel de Federale als de Vlaamse regering hebben een aantal financiële steunmaatregelen genomen of in het vooruitzicht gesteld om te voorkomen dat gez...

LEES MEER
Nieuwsbrief coronavirus

De impact van het coronavirus op de werkvloer

12/03/2020 - De impact van het coronavirus (COVID-19) is in de afgelopen dagen sterk toegenomen. Wat voor vele ondernemingen aanvankelijk op afstand gebeurde, lijk...

LEES MEER
Nieuwsbrief-gdpr

De GDPR en haar toezichthouder: een blaffende hond die niet bijt... of toch?

28/01/2020 - De Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook wel beter gekend als de “GDPR” – heeft reeds heel wat inkt doen vloeien en velen waren sceptisch ove...

LEES MEER

2019

Nieuwsbrief-dubbel-bestuursmandaat-kopie

Opgelet met dubbele bestuursmandaten vanaf 1 januari 2020

26/11/2019 - Tijdens onze infosessies over het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hebben wij u reeds geïnformeerd over de ingrijpende wijzigingen ...

LEES MEER
Nieuwsbrief-verzekering-intellectueel

Nieuwe wettelijke verzekeringsplicht voor de beroepsaansprakelijkheid van de intellectuele dienstverleners in de bouwsector

22/11/2019 - In de nieuwsbrief van 30 april 2018 informeerden wij u reeds over de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw. Sinds 1 j...

LEES MEER
Nieuwsbrief-arrest-plessers

Overdracht van personeel van een onderneming in moeilijkheden: beter wachten op de komst van de curator?

15/10/2019 - Recent kon u vernemen dat de Spaanse groep Wamos een aantal kantoren en een deel van het personeel van het failliete Thomas Cook Retail Belgium overne...

LEES MEER
Nieuwsbrief-mobiliteitsbudget

Het nieuwe mobiliteitsbudget: een alternatieve aanpak voor de bedrijfswagens

14/03/2019 - Op 28 februari 2019 werd de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd, die meteen op 1 maart in werking trad. Middels voormel...

LEES MEER
3b18cb51eb8372b337d8c0744a5df8fd

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is er!

01/03/2019 - Na maanden van spanning en uitstel is op 28 februari 2019 het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Het WVV treedt op 1...

LEES MEER
Nieuwsbrief-bedrijfsgeheimen

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

01/02/2019 - Namaak berooft ondernemingen van de vruchten van hun investeringen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, innovatie en marketing. Daarom gaan veel...

LEES MEER

2018

Europees Bewarend Bankbeslag Pkpars

Het Europees bewarend bankbeslag: een doeltreffend actiemiddel voor de schuldeiser in het kader van de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen

02/10/2018 - Op 18 januari 2017 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, de Europese Verordening 655/...

LEES MEER
Funding Loss 2 Pkpaw9

Funding loss: terreinverlies voor de banken

06/09/2018 - Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een eerste ontsnappingsroute Meer dan een jaar geleden sprak het Hof ...

LEES MEER
Nieuwe Opzegtermijnen Pkpasj

Sinds 1 mei 2018: aangepaste opzegtermijnen bij ontslag tijdens de eerste zes maanden

31/05/2018 - Het Eenheidsstatuut voerde vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) vaste opzeggingstermijnen in die in acht genomen ...

LEES MEER
Tienjarige Aansprakelijkheid Pkpat1

Vanaf 1 juli 2018 verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers woningbouw

30/04/2018 - Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een dergelijke verzekeringsplicht gold n...

LEES MEER
Prijsbepaling Aandelen Pkpatd

Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling

30/03/2018 - Ernstige geschillen tussen aandeelhouders belemmeren de goede werking van de onderneming. Het vennootschapsrecht biedt diverse mogelijkheden om hieraa...

LEES MEER
Bemiddeling Familiebedrijf Pkpatx

Conflicten in een familiebedrijf ? Goede afspraken maken goede familiebanden

01/03/2018 - We kunnen er niet omheen: ook in familiale ondernemingen kunnen conflicten vroeg of laat de kop opsteken. Vaak veroorzaakt een ogenschijnlijk banale...

LEES MEER
Nieuwe Pandwet Pkpau6

De nieuwe Pandwet en het Nationaal Pandregister

31/01/2018 - De wet van 13 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft (de “nieuwe Pandwet”) hertekent...

LEES MEER

2017

Ubo Register Pkpaue

Het UBO-register: waarheen met de anonimiteit van de aandeelhouder ?

01/12/2017 - Op 16 oktober 2017 is de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van he...

LEES MEER
Hervorming Insolventierecht Pkpaur

Hervorming van het insolventierecht

15/11/2017 - De wet van 11 augustus 2017 heeft een grondige modernisering van het insolventierecht voor ogen. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018. en zal, bij...

LEES MEER
Gerechtelijke Ontbinding Pkpavg

Nieuwe wetgeving inzake gerechtelijke ontbinding van vennootschappen

09/10/2017 - Sinds 12 juni 2017 is er een nieuwe wet in werking die de procedure van gerechtelijke ontbinding van vennootschappen op diverse punten wijzigt. Hierna...

LEES MEER
Gdpr Pkpavo

Is uw onderneming GDPR-proof ?

11/09/2017 - Privacy wordt in de huidige technologische maatschappij hoog in het vaandel gedragen. Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de General Data Pr...

LEES MEER
Funding Loss 1 Pkpaw3

Vervroegde terugbetaling van investeringskredieten: naar een gematigde funding loss

12/04/2017 - In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de beperking van de funding loss kost die banken aanrekenen bij de vervroegde t...

LEES MEER
Werkbaar En Wendbaar Werk Pkpawk

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nieuwe wettelijke mogelijkheden voor een flexibele(r) arbeidsduurregeling

05/04/2017 - Op 15 maart 2017 werd in het Belgisch Staatsblad de zgn. Wet Werkbaar en Wendbaar Werk gepubliceerd. Deze wet kwam er op initiatief van Minister van A...

LEES MEER
Alarmbelprocedure Pkpawx

De alarmbelprocedure: bij bestuurders moet het belletje altijd rinkelen

16/01/2017 - Het bestuur van een vennootschap moet steeds oog hebben voor de resultaten van de onderneming. Het is de taak van een zorgvuldig bestuursorgaan om de ...

LEES MEER

2016

Strijd Wanbetaling Pkpaxf

Een nieuwe procedure in de strijd tegen wanbetaling

29/11/2016 - Wanbetalers. Elke ondernemer wordt er wel eens met geconfronteerd. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat tast mogelijks de cashflow van uw ond...

LEES MEER
Loonbonus Pkpaxo

Uw werknemers fiscaal gunstig belonen: heeft u al aan een loonbonus gedacht ?

20/10/2016 - PRINCIPESWie als werkgever zijn werknemers financieel wil belonen als ze (gezamenlijk) bepaalde doelstellingen halen, wordt geconfronteerd met de va...

LEES MEER
Due Diligence Pkpaxz

Due diligence bij aandelenoverdracht

08/07/2016 - Bij aandelentransacties is het gebruikelijk om voorafgaand een due diligence of zorgvuldigheidsonderzoek te voeren, waarbij men peilt naar de rechten,...

LEES MEER
Niet Concurrentiebeding Pkpayn

Matiging van een ongeldig niet-concurrentiebeding voortaan mogelijk

17/05/2016 - BELANG VAN EEN GELDIG CONCURRENTIEVERBODIn een eerdere nieuwsbrief hebben wij u bericht over het belang van een concurrentieverbod, bijvoorbeeld in ...

LEES MEER
Bewijsmiddelen Pkpaz8

Communicatie en uitwisseling van informatie (telefoon, e-mails, sms-berichten) op de juridische trapeze van de bewijsmiddelen. Opletten geblazen.

18/03/2016 - VOORAFDagelijks worden we geconfronteerd met de modernste technologieën. Communicatie en het uitwisselen van informatie gebeuren vandaag de dag meer e...

LEES MEER
Outplacement Pkpazx

Outplacement: nieuw sedert 1 januari 2016: de automatische aftrek van 4 weken loon op de verschuldigde opzeggingsvergoeding

25/02/2016 - OUTPLACEMENT: 2 SOORTEN OUTPLACEMENTREGELINGENIn het kader van de nieuwe regelgeving inzake het eenheidsstatuut werd de outplacementverplichting (vana...

LEES MEER

2015

Potpourri Pkpb07

De Potpourri-wetten van Minister van Justitie Koen Geens: Komt er kleur in het soms grijze justitielandschap ?

01/12/2015 - De wet “houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie” die op 22 oktober 2015 gepubliceerd werd in ...

LEES MEER

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken