DLPA Advocaten

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief

2018

02/10/2018 - Op 18 januari 2017 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, de Europese Verordening...

06/09/2018 - Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een eerste ontsnappingsroute   Meer dan een jaar geleden...

31/05/2018 - Het Eenheidsstatuut voerde vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) vaste opzeggingstermijnen in die in acht...

30/04/2018 - Tot nog toe had enkel de architect de wettelijke verplichting om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een dergelijke verzekeringsplicht...

30/03/2018 - Ernstige geschillen tussen aandeelhouders belemmeren de goede werking van de onderneming. Het vennootschapsrecht biedt diverse mogelijkheden om...

01/03/2018 - We kunnen er niet omheen: ook in familiale ondernemingen kunnen conflicten vroeg of laat de kop opsteken.   Vaak veroorzaakt een...

31/01/2018 - De wet van 13 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft (de “nieuwe Pandwet”)...

2017

01/12/2017 - Op 16 oktober 2017 is de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking...

15/11/2017 - De wet van 11 augustus 2017 heeft een grondige modernisering van het insolventierecht voor ogen. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018. en zal,...

09/10/2017 - Sinds 12 juni 2017 is er een nieuwe wet in werking die de procedure van gerechtelijke ontbinding van vennootschappen op diverse punten wijzigt....

11/09/2017 - Privacy wordt in de huidige technologische maatschappij hoog in het vaandel gedragen. Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de General...

12/04/2017 - In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de beperking van de funding loss kost die banken aanrekenen bij de...

05/04/2017 - Op 15 maart 2017 werd in het Belgisch Staatsblad de zgn. Wet Werkbaar en Wendbaar Werk gepubliceerd. Deze wet kwam er op initiatief van Minister...

16/01/2017 - Het bestuur van een vennootschap moet steeds oog hebben voor de resultaten van de onderneming. Het is de taak van een zorgvuldig bestuursorgaan om...

2016

29/11/2016 - Wanbetalers. Elke ondernemer wordt er wel eens met geconfronteerd. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat tast mogelijks de cashflow van uw...

20/10/2016 - PRINCIPES Wie als werkgever zijn werknemers financieel wil belonen als ze (gezamenlijk) bepaalde doelstellingen halen, wordt geconfronteerd met...

08/07/2016 - Bij aandelentransacties is het gebruikelijk om voorafgaand een due diligence of zorgvuldigheidsonderzoek te voeren, waarbij men peilt naar de...

17/05/2016 - BELANG VAN EEN GELDIG CONCURRENTIEVERBOD In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u bericht over het belang van een concurrentieverbod,...

18/03/2016 - VOORAF Dagelijks worden we geconfronteerd met de modernste technologieën. Communicatie en het uitwisselen van informatie gebeuren vandaag de...

25/02/2016 - OUTPLACEMENT: 2 SOORTEN OUTPLACEMENTREGELINGEN In het kader van de nieuwe regelgeving inzake het eenheidsstatuut werd de...

2015

01/12/2015 - De wet “houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie” die op 22 oktober 2015 gepubliceerd werd...

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.