Terug

Ook huurovereenkomsten staan door het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen steeds vaker onder druk.

Aurora Hoet en Stefaan Voet (tevens verbonden aan Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven) geven op 18 december een webinar waarin zij zich focussen op de vraag of de coronamaatregelen als overmacht kunnen worden ingeroepen bij huurovereenkomsten en de gevolgen voor de partijen.

Meer info en inschrijven vindt u hier.

DELEN:

Recent nieuws

81 Astrid SQUARE

Nieuwe collega

22/11/2023 - Wij verwelkomen Astrid Maertens als nieuwste collega. Astrid is advocaat sinds 2021 en versterkt het DLPA-team in de materies bouw- en aannemingsrecht, huur en pacht, mede-eigendom en appartementsrecht. Welkom Astrid!

77 Manon SQUARE

Nieuwe collega

08/11/2023 - DLPA heeft er met Manon Gosseye sinds kort nog een nieuwe collega bij. Manon is actief als advocaat in het sociaal recht sinds 2020. Zij behandelt dossiers in zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht en is perfect tweetalig en dus zeker een aanwinst voor ons team. Welkom Manon!