Terug

Vorige week gaf Bram Delbecke een uiteenzetting in de reeks “War for talent” van Escala. De deelnemers kregen een volledig overzicht van alle tools die zij kunnen gebruiken om werknemers een aantrekkelijk vergoedingspakket aan te bieden en alle mogelijke beschermings- en retentiemiddelen. Er werd ook aandacht besteed aan het beschermen van knowhow en het vermijden van ongewenste concurrentie.

Wilt u meer weten? U kan zich nog steeds inschrijven voor de opleidingsreeks die dit najaar plaatsvindt via deze link.

DELEN:

Recent nieuws

81 Astrid SQUARE

Nieuwe collega

22/11/2023 - Wij verwelkomen Astrid Maertens als nieuwste collega. Astrid is advocaat sinds 2021 en versterkt het DLPA-team in de materies bouw- en aannemingsrecht, huur en pacht, mede-eigendom en appartementsrecht. Welkom Astrid!

77 Manon SQUARE

Nieuwe collega

08/11/2023 - DLPA heeft er met Manon Gosseye sinds kort nog een nieuwe collega bij. Manon is actief als advocaat in het sociaal recht sinds 2020. Zij behandelt dossiers in zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht en is perfect tweetalig en dus zeker een aanwinst voor ons team. Welkom Manon!