Terug

Begin oktober hebben wij Hristo Gentier en Emiel Grosjean ontvangen als nieuwe collega’s. Na hun rechtenstudies met succes te hebben afgrond, vatten zij bij DLPA een carrière in de advocatuur aan. Hristo vervoegt de vakgroep sociaal recht waar hij zich zal toeleggen op het brede domein van het arbeidsrecht. De focus van Emiel ligt op het vennootschapsrecht, commercieel recht en insolventierecht. Welkom Hristo en Emiel!

DELEN:

Recent nieuws

81 Astrid SQUARE

Nieuwe collega

22/11/2023 - Wij verwelkomen Astrid Maertens als nieuwste collega. Astrid is advocaat sinds 2021 en versterkt het DLPA-team in de materies bouw- en aannemingsrecht, huur en pacht, mede-eigendom en appartementsrecht. Welkom Astrid!

77 Manon SQUARE

Nieuwe collega

08/11/2023 - DLPA heeft er met Manon Gosseye sinds kort nog een nieuwe collega bij. Manon is actief als advocaat in het sociaal recht sinds 2020. Zij behandelt dossiers in zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht en is perfect tweetalig en dus zeker een aanwinst voor ons team. Welkom Manon!