Terug

1 september betekent niet alleen de start van een nieuw schooljaar, maar ook de start van het nieuw gerechtelijk jaar. De rechtbanken trekken zich opnieuw op gang en een nieuwe lichting advocaten staat klaar om hun eed af te leggen en de baliestage aan te vatten. Ook bij DLPA starten er dit najaar 3 nieuwe advocaat-stagiairs. Wij laten jullie binnenkort met hen kennismaken!

DELEN:

Recent nieuws

81 Astrid SQUARE

Nieuwe collega

22/11/2023 - Wij verwelkomen Astrid Maertens als nieuwste collega. Astrid is advocaat sinds 2021 en versterkt het DLPA-team in de materies bouw- en aannemingsrecht, huur en pacht, mede-eigendom en appartementsrecht. Welkom Astrid!

77 Manon SQUARE

Nieuwe collega

08/11/2023 - DLPA heeft er met Manon Gosseye sinds kort nog een nieuwe collega bij. Manon is actief als advocaat in het sociaal recht sinds 2020. Zij behandelt dossiers in zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht en is perfect tweetalig en dus zeker een aanwinst voor ons team. Welkom Manon!