Soci­aal straf­recht en arbeidsongevallenrecht

Terug

DLPA heeft een bijzondere ervaring op het vlak van het sociaal strafrecht en kan u als onderneming, zaakvoerder, bestuurder of werknemer adviseren en bijstaan in materies van inbreuken op de arbeidsduurreglementering, grensoverschrijdend gedrag, sociale fraude en detacheringsfraude.

Wij hebben een bijzondere expertise op het vlak van inbreuken op de regelgeving inzake welzijn op het werk en kunnen uw belangen passend behartigen wanneer u geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval.

Wij verlenen advies, kunnen u bijstaan vanaf de onderzoeksfase en behartigen uw belangen voor de strafrechtbanken of wanneer administratieve sancties dreigen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

bernard.leterme@dlpa.be

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Ons kantoor is beschikbaar om u bij te staan.

Contacteer ons