Over­heids­op­drach­ten

Terug

Ons team staat u bij gedurende het volledig traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, en dit voor alle gunningswijzen: van aanbesteding tot offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog.

Daarnaast leggen wij ons ook toe op concessieovereenkomsten en overeenkomsten van publiek-private samenwerking.

U kan bij ons terecht voor adviesverlening, het voeren van onderhandelingen met de overheid en voor bijstand bij geschillen aangaande de uitvoering van een opdracht. Wij begeleiden u bij het voeren van procedures voor de Raad van State met het oog op de schorsing en vernietiging van onrechtmatige gunningsbeslissingen of voor de burgerlijke rechtscolleges voor het bekomen van een schadevergoeding.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

piet.lombaerts@dlpa.be

Séverine Vermeire

severine.vermeire@dlpa.be

Recente publicaties over Overheidsopdrachten

Erkenning aannemers

Het gemiddeld aantal werklieden in uw erkenningsaanvraag als aannemer: enkel vast personeel of ook interimarbeiders? De Raad van State verschaft duidelijkheid in een arrest van 18 januari 2021

07/10/2021 - In de bouwsector staat erkenning garant voor kwaliteit. Een erkenning vormt een belangrijk kwaliteitslabel en houdt in dat de overheid vaststelt dat u...

Lees meer
Nieuwsbrief overmacht corona

Overmacht door de coronacrisis in contractuele relaties

01/04/2020 - Als een contractspartij haar contractuele verplichting(en) niet nakomt, begaat zij in principe een contractuele wanprestatie waarvoor zij aansprakelij...

Lees meer

Ons kantoor is beschikbaar om u bij te staan.

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken