Over­heids­op­drach­ten

Terug

Ons team staat u bij gedurende het volledig traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, en dit voor alle gunningswijzen: van aanbesteding tot offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog.

Daarnaast leggen wij ons ook toe op concessieovereenkomsten en overeenkomsten van publiek-private samenwerking.

U kan bij ons terecht voor adviesverlening, het voeren van onderhandelingen met de overheid en voor bijstand bij geschillen aangaande de uitvoering van een opdracht. Wij begeleiden u bij het voeren van procedures voor de Raad van State met het oog op de schorsing en vernietiging van onrechtmatige gunningsbeslissingen of voor de burgerlijke rechtscolleges voor het bekomen van een schadevergoeding.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

piet.lombaerts@dlpa.be

Ons kantoor is beschikbaar om u bij te staan.

Contacteer ons