Intel­lec­tu­e­le eigen­dom (IP), infor­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie­tech­no­lo­gie (ICT) en marktpraktijken

Terug

Originele ideeën moeten op gepaste wijze beschermd worden. Wij bieden gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht, auteursrecht, softwarerecht, modellenrecht, octrooirecht, bescherming van knowhow, …

Zowel voor de opmaak van contracten (bv. licentie, overdracht, enz.) als voor het voeren van procedures kan u op ons een beroep doen. Zo hebben wij ervaring bij het voeren van een beslag inzake namaak, stakingsprocedures en vorderingen tot schadevergoedingen. Wij werken daarbij nauw samen met de toonaangevende merken- en octrooikantoren.

Tevens kan u bij ons terecht voor de redactie en onderhandeling van softwareovereenkomsten in de meest ruime zin.

Ook op het vlak van marktpraktijken, waaronder afwerving van cliënteel of personeel, slechtmaking, reglementering inzake reclame en e-commerce, en consumentenbescherming kunnen wij u met onze ruime ervaring bijstaan, zowel inzake adviesverlening als voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Ten slotte kan u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de implementatie van de verordening inzake gegevensbescherming (‘GDPR’).

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

trees.vuylsteke@dlpa.be

Emily Van Damme

emily.vandamme@dlpa.be

Recente publicaties over Intellectuele eigendom (IP), informatie- en communicatietechnologie (ICT) en marktpraktijken

Dag GDPR website

Europese Dag van de Privacy

27/01/2023 - Morgen is het de Europese Dag van de Privacy. Deze dag vindt jaarlijks plaats op 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd onder...

Lees meer

Ons kantoor is beschikbaar om u bij te staan.

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken