Intel­lec­tu­e­le eigen­dom (IP), infor­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie­tech­no­lo­gie (ICT) en marktpraktijken

Terug

Originele ideeën moeten op gepaste wijze beschermd worden. Wij bieden gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht, auteursrecht, softwarerecht, modellenrecht, octrooirecht, bescherming van knowhow, …

Zowel voor de opmaak van contracten (bv. licentie, overdracht, enz.) als voor het voeren van procedures kan u op ons een beroep doen. Zo hebben wij ervaring bij het voeren van een beslag inzake namaak, stakingsprocedures en vorderingen tot schadevergoedingen. Wij werken daarbij nauw samen met de toonaangevende merken- en octrooikantoren.

Tevens kan u bij ons terecht voor de redactie en onderhandeling van softwareovereenkomsten in de meest ruime zin.

Ook op het vlak van marktpraktijken, waaronder afwerving van cliënteel of personeel, slechtmaking, reglementering inzake reclame en e-commerce, en consumentenbescherming kunnen wij u met onze ruime ervaring bijstaan, zowel inzake adviesverlening als voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Ten slotte kan u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de implementatie van de verordening inzake gegevensbescherming (‘GDPR’).

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

trees.vuylsteke@dlpa.be

Emily Van Damme

emily.vandamme@dlpa.be

Ons kantoor is beschikbaar om u bij te staan.

Contacteer ons