Intel­lec­tu­e­le eigen­dom (IP), infor­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie­tech­no­lo­gie (ICT) en marktpraktijken

Terug

Originele ideeën moeten op gepaste wijze beschermd worden. Wij bieden gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht, auteursrecht, softwarerecht, modellenrecht, octrooirecht, bescherming van knowhow, …

Zowel voor de opmaak van contracten (bv. licentie, overdracht, enz.) als voor het voeren van procedures kan u op ons een beroep doen. Zo hebben wij ervaring bij het voeren van een beslag inzake namaak, stakingsprocedures en vorderingen tot schadevergoedingen. Wij werken daarbij nauw samen met de toonaangevende merken- en octrooikantoren.

Tevens kan u bij ons terecht voor de redactie en onderhandeling van softwareovereenkomsten in de meest ruime zin.

Ook op het vlak van marktpraktijken, waaronder afwerving van cliënteel of personeel, slechtmaking, reglementering inzake reclame en e-commerce, en consumentenbescherming kunnen wij u met onze ruime ervaring bijstaan, zowel inzake adviesverlening als voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Ten slotte kan u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de implementatie van de verordening inzake gegevensbescherming (‘GDPR’).

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

trees.vuylsteke@dlpa.be

Emily Van Damme

emily.vandamme@dlpa.be

Recente publicaties over Intellectuele eigendom (IP), informatie- en communicatietechnologie (ICT) en marktpraktijken

Octrooirechten website

Het octrooirecht: een strategisch schaakstuk

21/12/2021 - Octrooirechten, in de volksmond ook gekend als “patenten”, zijn complexe intellectuele rechten met een grote economische waarde. Een octrooi verleent ...

Lees meer
Merkenrechten website

Het merkenrecht: overal aanwezig

14/12/2021 - Het merkenrecht is voor velen wellicht het meest gekende intellectueel recht. In het dagelijks leven worden we ermee overspoeld. Het begint met de naa...

Lees meer

Ons kantoor is beschikbaar om u bij te staan.

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken