Admi­ni­stra­tief recht, ruim­te­lij­ke orde­ning en milieurecht

Terug

DLPA Advocaten ondersteunt ondernemingen, overheidsinstanties en particulieren bij vragen en geschillen binnen het publiek en administratief recht. In het bijzonder zijn wij onderlegd in overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht. Zo kan ons kantoor u bijstaan bij discussies en geschillen over diverse omgevingsvergunningen, bouwmisdrijven, onteigening, onroerend erfgoed, enz.

Ons advocatenkantoor heeft binnen deze materie ervaring in het voeren van procedures voor zowel burgerlijke rechtbanken als administratieve rechtscolleges, zoals onder meer de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de provinciale deputaties.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Arnoud Declerck

arnoud.declerck@dlpa.be

Séverine Vermeire

severine.vermeire@dlpa.be

Ons kantoor is beschikbaar om u bij te staan.

Contacteer ons